Kontakt


Od 01.01.2022 roku naleznoci za mieszkanie bez dodatkowych opat mona wnosi w nastpujcych placwkach banku Pekao S. A.:


1. Oddzia w Lublinie ul. Krakowskie Przedmiecie 72
2. V Oddzia w Lublinie ul. Krlewska 1
3. I Oddzia w Lublinie ul. Nowowiejskiego 2

Informacja dla przedsibiorcw wynajmujcych lokale, garae, powierzchni pod reklam, dzierawicych tereny


Informujemy, e wobec osb posiadajcych status przedsibiorcy i zalegajcych z patnociami stosowane bd przepisy ustawy z dn. 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych.Wierzycielowi przysuguj wwczas zarwno odsetki za opnienia w transakcjach handlowych jak i rekompensata za koszty odzyskiwania nalenoci w wysokoci:
40 euro - gdy warto wiadczenia pieninego nie przekracza 5 000z
70 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest wysza ni 5 000 z, ale nisza ni 50 000 z
100 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest rwna lub wysza ni 50 000 z
naliczane niezalenie od czasu opnienia w patnociach

Prosimy o terminowe patnoci.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych. (Dz.U.2013 poz 403 z pn.zm.)

UWAGA!


W zwizku ze zrealizowaniem wszystkich dotychczas zoonych wnioskw o udzielenie wsparcia w ramach "Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsibiorcw i Organizacji Pozarzdowych" oraz zniesieniem obostrze majcych wpyw na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej z dniem 30.09.2021 r. przestaj obowizywa "Wytyczne w sprawie zasad udzielania przez Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie pomocy przedsibiorcom i organizacjom pozarzdowym, ktrych dziaalno dotknita zostaa skutkami ogoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroenia epidemicznego a nastpnie stanu epidemii".

W przypadku ponownego wprowadzenia obostrze i ogranicze zwizanych z obowizujcym stanem epidemii COVID-19 majcych wpyw na wysoko uzyskiwanych przychodw ogoszone zostan nowe zasady udzielania wsparcia.Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie
ul. Grodzka 12 20-112 Lublin
NIP 946-18-86-466
Regon 430783940

Faktury VAT dla ZNK w Lublinie winny zawiera dane:
NABYWCA: Gmina Lublin, Plac Krla Wadysawa okietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-257-58-11.
ODBIORCA: Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie, ul. Grodzka 12; 20-112, Lublin NIP: 946-188-64-66.

Skrzynka email: sekretariat@znk-lublin.pl ,  znk@znk-lublin.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap:  ⁄znk_lublin⁄skrytka

Telefon (centrala): 081-537-12-00
Sekretariat: wew.221 I pitro
Fax: 081-537-12-01

Przyjcia interesantw odbywaj si w godzinach 9.00 - 13.00
roda dniem bez przyj interesantw.
Kasa prowadzi rozliczenia z tytuu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot nadpat z tytuu najmu lok. mieszkalnych w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 14.00.
Dzia Rozrachunkw Czynszowych
wew. 223 - Kierownik parter pok. 6
wew. 224 - Rejon 8 parter pok. 8
wew. 225 - Rejon 2, 7, parter pok. 7
wew. 226 - Rejon 1, parter pok. 8
wew. 259 - Rejon 3, 5 parter pok. 8
wew. 258 - Rejon 4, 6, parter pok. 7
wew. 261 - lok. uytkowe parter pok. 8
wew. 223 - lok. uytkowe parter pok. 6


Dzia Lokali Uytkowych
wew. 203 I pitro pok. 106 - Kierownik
wew. 219, 227 I pitro 106


Dzia Lokali Mieszkalnych
wew. 207 I pitro pok. 102 - Kierownik
wew. 277 I pitro pok. 102
wew. 211 I pitro pok. 102 - kaucje
wew. 247 I pitro pok. 102


Dzia Windykacji
wew. 222 parter pok. 2 - Kierownik
wew. 256 - zawieranie ugd parter pok. 1
wew. 254 parter pok. 3
wew. 243, 244 parter pok. 5


Dzia Eksploatacji
wew. 231 pitro II pok. 204 - Kierownik
wew. 213, 210 pitro II pok. 203
wew. 216, 237 II pitro pok. 205


Dzia Rozlicze Kosztw
wew. 239 pitro II pok. 208 - Kierownik
wew. 245, 218 pitro II pok. 211


Dzia Ksigowoci
wew. 205 II Pietro pok. 201 - Gowna Ksigowa
wew. 204 II pitro - Kierownik
wew. 240 II pitro pok. 209 - kasa
wew. 238 II pitro pok. 210


Dzia Kadr
wew. 249 I Pietro pok. 105


Dzia Ekonomiczny
wew. 229 II pitro pok. 200 - Kierownik
wew. 236 II Pietro pok. 200


Dzia Organizacyjny
wew. 246 I pitro pok. 103 - Kierownik
wew. 235 I pitro pok. 103


Dzia Nadzoru Inwestorskiego
wew. 233 III pitro pok. 308 - Kierownik
wew. 209 III pitro pok. 305
wew. 217, 220 III pitro pok. 300


Dzia Inwestycji i Remontw
wew. 234 III pitro pok. 302 - Kierownik
wew. 214 III pitro pok. 301
wew. 215 III pitro pok. 303


Zesp Radcw Prawnych
wew. 212 III pitro pok. 304
wew. 251 III pitro pok. 307
wew. 255 III pitro pok. 309


Rzecznik Prasowy - Pan ukasz Bilik
wew. 231 II pitro pok. 204

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball