AktualnościZwrot nakładów poniesionych tytułem wkładu własnego przy wymianie pieców zasilanych paliwem stałym
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie informuje, że na mocy Zarządzenia nr 12 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie z dnia 18 grudnia 2019r. najemcy lokali mieszkalnych i usługowych uczestniczący w Programie Ograniczania Niskiej Emisji mogą ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych tytułem wkładu własnego przy wymianie pieców zasilanych paliwem stałym. Nakłady zostaną zwrócone na poczet należności wynikających z czynszu za najem lokalu.
1 mln zł na wymianę pieców w 2020 r. - Lublin walczy ze smogiem

Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych
Informujemy, że od 1 stycznia 2019r. następuje zmiana w zakresie terminów odczytu wodomierzy w lokalach. Odczyty będą dokonywane 2 razy w roku: na 30 czerwca i 31 grudnia, a także na każdy moment zmiany ceny i na dzień zdania lokalu.

Lokale użytkowe - informacja o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy na wywóz nieczystości stałych
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dn. 20 grudnia 2012 r. ( z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, Najemca/ dzierżawca/ użytkownik lokalu użytkowego zobowiązany jest do zawarcia od dnia 01.07.2013 r. indywidualnej umowy na wywóz nieczystości stałych z najmowanego/ dzierżawionego/użytkowanego lokalu z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie. W związku z powyższym z dniem 30.06.2013 r. ZNK zaprzestaje pobierania opłaty za wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych. Niezwłocznie po zawarciu umowy jej kopię należy dostarczyć do Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Najemcy/ dzierżawcy/ użytkownicy posiadający już zawarte indywidualne umowy na wywóz nieczystości stałych zobowiązani są do ich kontynuowania. Miejsce na ustawienie pojemników wskażą administratorzy budynków bądź zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

Lokale użytkowe -sprostowanie informacji o obowiązku zawarcia indywidualnej umowy na wywóz nieczystości stałych
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie informuje, że w zamieszczonej informacji o obowiązku zawarcia od dnia 01.07.2013 r. indywidualnej umowy na wywóz nieczystości stałych z najmowanego/dzierżawionego/użytkowanego lokalu z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie podano nieprawidłową podstawę prawną. Wyżej wymieniony obowiązek wynika z art. 27 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z dn. 8 stycznia 2013 r. poz. 21).
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
Informujemy jednocześnie, że zobowiązanie najemców lokali użytkowych do zawarcia umów indywidualnych z odbiorcami odpadów nie pozostaje w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykup lokalu

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin prowadzona jest przez Urząd Miasta Lublin Wydział Gospodarowania Mieniem w Lublinie ul. Wieniawska 14.
Z informacją dotyczącą wykupu można zapoznać się na stronie w/w Urzędu: www.um.lublin.eu

"Saldo konta lokatora"

W celu ułatwienia Państwu sprawdzenia stanu finansowego wynajmowanego lokalu ZNK Lublin wprowadziło możliwość podglądu salda kartoteki czynszowej przez internet. Aktywacja i użytkowanie sewisu są bezpłatne!
Aktywacji konta można dokonać w Referacie Rozrachunków Czynszowych, parter pok. 6.


Indywidualne numery kont bankowych dla najemców, podane są na dokumentach obciążeniowych:

  • Blankiety wpłat dla lokali mieszkalnych.
  • Faktury i rachunki dla lokali użytkowych.

Informacje:
  • Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach 9.00 - 13.00.
  • Środa dniem bez przyjęć interesantów.
  • Kasa prowadzi rozliczenia z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot nadpłat z tytułu najmu lok. mieszkalnych w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 14.00.


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball