Kontakt


Informacja dla przedsibiorcw wynajmujcych lokale, garae, powierzchni pod reklam, dzierawicych tereny


Informujemy, e wobec osb posiadajcych status przedsibiorcy i zalegajcych z patnociami stosowane bd przepisy ustawy z dn. 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych.Wierzycielowi przysuguj wwczas zarwno odsetki za opnienia w transakcjach handlowych jak i rekompensata za koszty odzyskiwania nalenoci w wysokoci:
40 euro - gdy warto wiadczenia pieninego nie przekracza 5 000z
70 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest wysza ni 5 000 z, ale nisza ni 50 000 z
100 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest rwna lub wysza ni 50 000 z
naliczane niezalenie od czasu opnienia w patnociach

Prosimy o terminowe patnoci.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych. (Dz.U.2013 poz 403 z pn.zm.)

UWAGA!


W zwizku ze zrealizowaniem wszystkich dotychczas zoonych wnioskw o udzielenie wsparcia w ramach "Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsibiorcw i Organizacji Pozarzdowych" oraz zniesieniem obostrze majcych wpyw na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej z dniem 30.09.2021 r. przestaj obowizywa "Wytyczne w sprawie zasad udzielania przez Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie pomocy przedsibiorcom i organizacjom pozarzdowym, ktrych dziaalno dotknita zostaa skutkami ogoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroenia epidemicznego a nastpnie stanu epidemii".

W przypadku ponownego wprowadzenia obostrze i ogranicze zwizanych z obowizujcym stanem epidemii COVID-19 majcych wpyw na wysoko uzyskiwanych przychodw ogoszone zostan nowe zasady udzielania wsparcia.UWAGA !

W zwizku z nadzwyczajn sytuacj zwizan z rozprzestrzenianiem si wirusa COVID-19 (koronawirus) w okresie od 06.11. 2020 r. do odwoania - ogranicza si wykonywanie zada przez Zarzd Nieruchomoci Komunalnych poprzez wyczenie bezporedniej obsugi klientw. Wnioski oraz inn korespondencje naley skada w formie pisemnej do skrzynek podawczych. Zaleca si kontakt telefoniczny, za porednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczn Skrzynk Podawcz ePUAP.

PONADTOZAWIESZA SI MOLIWO OSOBISTEGO ZAWIERANIA UGD
WNIOSKI O ROZOENIE ZALEGOCI MONA POBRA:
- W SIEDZIBIE ZNK,
- NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ZNK-LUBLIN.PL (W ZAKADCE DOKUMENTY)

KORESPONDENCJ MONA SKADA:
- W SIEDZIBIE ZNK, DO URNY PRZY WEJCIU GWNYM,
- LUB DROG KORESPONDENCYJN.

INFORMACJ ODNONIE UGD NA ZALEGOCI CZYNSZOWE, POD NR TEL. 081 53-712-56 (7:30 - 15:30)


Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie
ul. Grodzka 12 20-112 Lublin
NIP 946-18-86-466
Regon 430783940

W zwizku z centralizacj rozlicze podatku VAT Gminy Lublin, faktury VAT dla ZNK w Lublinie od 01.01.2017r. winny zawiera dane:
NABYWCA: Gmina Lublin, Plac Krla Wadysawa okietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-257-58-11.
ODBIORCA: Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie, ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin.

Skrzynka email: sekretariat@znk-lublin.pl ,  znk@znk-lublin.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap:  ⁄znk_lublin⁄skrytka

Telefon (centrala): 081-537-12-00
Sekretariat: wew.221 I pitro
Fax: 081-537-12-01

Przyjcia interesantw odbywaj si w godzinach 9.00 - 13.00
roda dniem bez przyj interesantw.
Kasa prowadzi rozliczenia z tytuu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot nadpat z tytuu najmu lok. mieszkalnych w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 14.00.

INFORMACJA DLA LOKATORW
Skargi i wnioski przyjmuje pracownik ZNK w pokoju nr. 1 w kady wtorek w godzinach 15.30 - 16.30Dzia Rozrachunkw Czynszowych
wew. 223 - Kierownik parter pok. 6
wew. 224 - Rejon 2, 6, 8 parter pok. 7
wew. 258 - Rejon 6, 7, 8 parter pok. 7
wew. 226 - Rejon 1 parter pok. 8
wew. 259 - Rejon 3, 5 parter pok. 8
wew. 261 - lok. uytkowe Rejon 1-4 parter pok. 8
wew. 223 - lok. uytkowe Rejon 5-8 parter pok. 6


Dzia Lokali Uytkowych
wew. 203 I pitro pok. 106 - Kierownik
wew. 219, 227 I pitro 106


Dzia Lokali Mieszkalnych
wew. 207 I pitro pok. 102 - Kierownik
wew. 211 I pitro pok. 103 - kaucje
wew. 247 I pitro pok. 103
wew. 256 - zawieranie ugd parter pok. 1


Dzia Windykacji
wew. 222 I pitro pok. 104 - Kierownik
wew. 243 I pitro pok. 105


Dzia Eksploatacji
wew. 231 pitro II pok. 204 - Kierownik
wew. 213, 210 pitro II pok. 203
wew. 216, 237 II pitro pok. 205


Dzia Rozlicze Kosztw
wew. 239 pitro II pok. 208 - Kierownik
wew. 245, 218 pitro II pok. 211


Dzia Ksigowoci
wew. 205 II Pietro pok. 201 - Gowna Ksigowa
wew. 204 II pitro - Kierownik
wew. 240 II pitro pok. 209 - kasa
wew. 238 II pitro pok. 210


Dzia Ekonomiczny
wew. 229 II pitro pok. 200 - Kierownik
wew. 249 II Pietro pok. 200


Dzia Organizacyjny
wew. 246 parter pok. 2 - Kierownik
wew. 235 parter pok. 3


Dzia Nadzoru Inwestorskiego
wew. 233 III pitro pok. 308 - Kierownik
wew. 217, 220 III pitro pok. 300


Dzia Inwestycji i Remontw
wew. 234 III pitro pok. 302 - Kierownik
wew. 209 III pitro pok. 305
wew. 214 III pitro pok. 301
wew. 215 III pitro pok. 303


Zesp Radcw Prawnych
wew. 212 III pitro pok. 307
wew. 255 III pitro pok. 309

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball