Fundusze Europejskie

Data bieżąca: 2020-05-31


Gmina Lublin zawarła w grudniu 2011 r. umowę o dofinansowanie projektu Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne , Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, współfinansowanego ze środków europejskich.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 368 420,64 PLN.
Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 717 788,45 PLN. Projekt obejmuje remont zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznych wokół nich. Dotychczas zrealizowano remonty kamienic zlokalizowanych przy ulicach: Kowalska 2, Noworybna 3, Jezuicka 14, Grodzka 4/6, Olejna 14, Jezuicka 4, Królewska 17 ( Izba Drukarstwa ). W 2012 roku zostaną przeprowadzone remonty kamienic przy ulicach Olejna 5 i Jezuicka 6. Ponadto w ramach projektu zostanie zamontowana kamera monitoringu i hot-spot na kamienicy Kowalska 3.

Zakończenie projektu - przezentacja
Zakończenie projektu - ulotka
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball