Lokale użytkowe - PRZETARGI 2014r. Data bieżąca: 2024-07-23NAZWADATA ZAMIESZCZENIA
OGŁOSZENIA
STATUS
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
WYŁĄCZENIE LOKALI Z PRZETARGU z dnia 13.01.2015r.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
19.12.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
19.12.2014 ROZSTRZYGNIĘTY

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego ( pisemnego )

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

02.12.2014r. -
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
WYŁĄCZENIE LOKALU Z PRZETARGU z dn. 21.10.2014r.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
17.10.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
17.10.2014 ROZSTRZYGNIĘTY

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego ( pisemnego )

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

02.10.2014r. -
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
22.08.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
WYŁĄCZENIE LOKALI Z PRZETARGU
WYŁĄCZENIE LOKALU Z PRZETARGU z dn. 05.09.2014r.
WYŁĄCZENIE LOKALU Z PRZETARGU z dn. 09.09.2014r.
WYŁĄCZENIE LOKALU Z PRZETARGU z dn. 09.09.2014r.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
22.08.2014 ROZSTRZYGNIĘTY

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego ( pisemnego )

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

07.08.2014r. -
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU CZ 1.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU CZ 2.
09.05.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
09.05.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) na udostępnienie mienia pozostającego w zarządzie ZNK dla celów reklamy
Oświadczenie - załącznik nr 1 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 2 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 2a do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 3 do regulaminu
Oferta przetargowa - załącznik nr 4 do regulaminu
Wzór umowy na udostępnienie terenu- załącznik nr 6 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 1 do umowy
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
25.04.2014 ROZSTRZYGNIĘTY

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego ( pisemnego )

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

24.04.2014r. -
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU CZ 1.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU CZ 2.
21.03.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
WYŁĄCZENIE LOKALI Z PRZETARGU
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU dot. lok. przy ul. Królewskiej 17 o pow. 16,65 m2
21.03.2014 ROZSTRZYGNIĘTY

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego ( pisemnego )

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

05.03.2014r. -
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) na udostępnienie mienia pozostającego w zarządzie ZNK dla celów reklamy
Oświadczenie - załącznik nr 1 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 2 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 2a do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 3 do regulaminu
Oferta przetargowa - załącznik nr 4 do regulaminu
Wzór umowy na udostępnienie ściany budynku - załącznik nr 5 do regulaminu
Wzór umowy na udostępnienie terenu- załącznik nr 6 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 1 do umowy
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
UNIEWAŻNIENIE dot. terenu przy ul. Lipowej (dz. nr 8/1)

14.02.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
WYŁĄCZENIE LOKALI Z PRZETARGU
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU CZ 1.
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU CZ 2.
29.01.2014 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu
WYŁĄCZENIE LOKALI Z PRZETARGU
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
29.01.2014 ROZSTRZYGNIĘTY

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego ( pisemnego )

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

14.01.2014r. -


<< POWRÓT
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball