Lokale użytkowe - PRZETARGI 2023 r. Data bieżąca: 2024-07-23


NAZWADATA ZAMIESZCZENIA
OGŁOSZENIA
STATUS

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

20.11.2023 -
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych (w ogłoszeniu znajdują się linki do zdjęć)
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu - boksu motocyklowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 10 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
20.11.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych (w ogłoszeniu znajdują się linki do zdjęć)
Druk oferty - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu - boksu motocyklowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 10 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
20.11.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie negocjacji cenowych
Informacje dotyczące oddania w najem w trybie negocjacji cenowych (2023)
Oferta przetargowa - załącznik nr 3a do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 4a do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu (2023)
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9 (2023)
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9a (2023)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu (2023)
Klauzula RODO
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Lubartowskiej 49 o pow. 23,14 m2 z dnia 31.01.2024 r.
02.11.2023 -
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego (pisemnego)
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
02.11.2023 -
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych (w ogłoszeniu znajdują się linki do zdjęć)
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu - boksu motocyklowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 10 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
06.09.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych (w ogłoszeniu znajdują się linki do zdjęć)
Druk oferty - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu - boksu motocyklowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 10 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
WYŁĄCZENIE LOKALU Z PRZETARGU
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
06.09.2023 UNIEWAŻNIONY
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie negocjacji cenowych
Informacje dotyczące oddania w najem w trybie negocjacji cenowych (2023)
Oferta przetargowa - załącznik nr 3a do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 4a do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu (2023)
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9 (2023)
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9a (2023)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu (2023)
Klauzula RODO
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Wieniawskiej 8 o pow. 78,57 m2 z dnia 11.09.2023 r. oraz sprostowanie
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Lubartowskiej 24 o pow. 60,73 m2 z dnia 28.09.2023 r.
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Lubartowskiej 30 o pow. 64,26 m2 z dnia 19.10.2023 r.
22.08.2023 -
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego (pisemnego)
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
22.08.2023 -
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych (w ogłoszeniu znajdują się linki do zdjęć)
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu - boksu motocyklowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 10 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
WYŁĄCZENIE LOKALU Z PRZETARGU
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
06.06.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych (w ogłoszeniu znajdują się linki do zdjęć)
Druk oferty - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 9 do regulaminu
Wzór umowy najmu garażu - boksu motocyklowego na czas nieoznaczony - załącznik nr 10 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
06.06.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie negocjacji cenowych
Informacje dotyczące oddania w najem w trybie negocjacji cenowych (2023)
Oferta przetargowa - załącznik nr 3a do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 4a do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu (2023)
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9 (2023)
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9a (2023)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2023)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu (2023)
Klauzula RODO
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Lubartowskiej 59 o pow. 38,15 m2 z dnia 26.06.2023 r.
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Lubartowskiej 31 o pow. 13,10 m2 z dnia 08.08.2023 r.
22.05.2023 -
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego (pisemnego)
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
22.05.2023 -
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego (2023)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
30.03.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego (2023)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
30.03.2023 UNIEWAŻNIONY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat (ASTORIA)
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego (2023)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
30.03.2023 UNIEWAŻNIONY
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie negocjacji cenowych
Informacje dotyczące oddania w najem w trybie negocjacji cenowych (2018)
Oferta przetargowa - załącznik nr 3a do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4a do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego (2023)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
Oddanie w najem garażu przy ul. Czwartek 4 o pow. 11,93 m2 z dnia 12.05.2023 r.
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Lubartowskiej 48 o pow. 21,54 m2 z dnia 12.05.2023 r.
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Lubartowskiej 48 o pow. 26,66 m2 z dnia 12.05.2023 r.
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Sowińskiego 3 o pow. 19,79 m2 z dnia 31.05.2023 r.
16.03.2023 -
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego (pisemnego)
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony 10 lat w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego (ASTORIA)
16.03.2023 -
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu (2018)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
25.01.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokali użytkowych
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9 do regulaminu (2018)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA
25.01.2023 ROZSTRZYGNIĘTY
Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na objęcie w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat (ASTORIA piwnica)
Oferta przetargowa - załącznik nr 3 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - załącznik nr 9 do regulaminu (2018)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
25.01.2023 UNIEWAŻNIONY
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie negocjacji cenowych
Informacje dotyczące oddania w najem w trybie negocjacji cenowych (2018)
Oferta przetargowa - załącznik nr 3a do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 4a do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 5 do regulaminu
Oświadczenie - załącznik nr 5a do regulaminu
Wzór umowy - załącznik nr 9 do regulaminu (2018)
Wzór umowy najmu garażu/boksu motocyklowego - załącznik nr 10 do regulaminu (2018)
Oświadczenie - załącznik nr 11 do regulaminu
Klauzula RODO
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. GŁĘBOKIEJ 8A o pow. 3,56 m2 z dnia 29.03.2023 r.
Oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. GŁĘBOKIEJ 8A o pow. 11,64 m2 z dnia 29.03.2023 r.
09.01.2023 -
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego (pisemnego)
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony 10 lat w trybie przetargu nieograniczonego ustnego (ASTORIA)
09.01.2023 -


<< POWRÓT
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball